1. Organizatorul campaniei

Campania „Final Sale la Înălțime” este organizată de Viva Facilities SRL, cu sediul social in Timișoara, având sediul social în Timișoara, Calea Martirilor, 158-160, CUI RO 27630504, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J35/1699/2010, denumită în continuare Organizator.

2. Durata și aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 19-31 decembrie 2022, în magazinul online aflat pe site-ul www.birou-reglabil.ro, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii online înţeleg și acceptă că utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea Termenilor și condiţiilor și informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate.

3. Produsele participante în campanie

Produsele participante în campanie sunt toate produsele selectate de Viva Facilities, afișate pe pagina dedicată campaniei, în perioada campaniei.

4. Dreptul la participare

Campania se adresează fiecărui client, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in România.

Prin participarea în campania „Final Sale la Înălțime”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie să efectueze o achiziţie, în perioada campaniei, prin platforma online de pe site-ul www.birou-reglabil.ro.

Data achiziţiei este considerată a fi data facturii finale.

Toţi clienţii care achiziţionează produse în perioada campaniei, vor beneficia de reducerile menționate la toate produsele. Reducerile vor fi marcate corespunzător prin afişarea preţurilor reduse.

Numărul de produse ce pot fi achiziţionate va fi limitat de stocul disponibil.

Nu se pot cumula în aceeaşi comandă reduceri/coduri promoţionale. Campania va fi semnalizată pe site-ul www.birou-reglabil.ro.

În cazul unor eventuale erori de funcţionare a www.birou-reglabil.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora preţul este modificat, rezultând un preţ derizoriu sau mai mic, neconform cu preţul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioada, Vânzătorul își alocă dreptul sa anuleze Comanda efectuată iar clienţii care au plasat comenzi vor fi informaţi telefonic / email / SMS asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă şi consimte că nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretenții asupra produselor ce au făcut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/conţin erori de funcționare, inclusiv erori umane.

6. Date cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile legilor în vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata și dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi transmise prin email, în atenţia Departamentului de Marketing, la adresa [email protected].

Organizatorul va formula un răspuns în scris la contestaţie/sesizare, urmând a fi detaliate concluziile Comisiei de Cercetare.

Eventualele neînţelegeri între Organizator și participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

8. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit, pe site-ul www.birou-reglabil.ro. Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act adiţional care va fi adus la cunoștința publicului prin modalitățile menţionate mai sus.